head-p-in04.png

ฝาก-ถอน

บริการถอนเงิน 24 ชั่วโมงกับ Corner88 ได้ถึง 9 ธนาคาร

สมาชิกสามารถแจ้งถอนเงินได้ 24 ชม. ตามช่องทาง โทรศัพท์ และ ไลน์ ผ่าน 9 ธนาคารชั้นนำที่ทาง corner88 เปิดให้บริการ ได้แก่

  • ธนาคารกสิกรไทย

  • ธนาคารกรุงเทพ

  • ธนาคารกรุงไทย

  • ธนาคารทหารไทย

  • ธนาคารไทยพาณิชย์

  • ธนาคารกรุงศรีฯ

  • ธนาคารออมสิน

  • ธนาคารยูโอบี

  • ธนาคารธนชาต

แจ้งถอนขั้นต่ำ 500 บาท

สมาชิกแต่ละท่าน มีสิทธิ์ถอนเงินในบัญชีตนเองวันละ 5 ครั้ง
(นับตั้งแต่รอบบิล 10.00 -10.00 น.)

สำหรับการแจ้งถอนรอบกลางคืน ซึ่งนับเวลาตั้งแต่ 21.00 - 10.00 น. สามารถถอนได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาทต่อ user ถ้าต้องการถอนมากกว่าที่กำหนด ต้องรอรอบถอนตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ทาง corner88 ขอสงวนสิทธิ์การโอนเงินต่างธนาคารในช่วงเวลากลางคืน (หากลูกค้าต้องการถอนต่างธนาคารสามารถแจ้งความต้องการไว้ได้)

หลังจากแจ้งถอน สมาชิกจะได้รับเงินภายใน 15 นาที (ขึ้นอยู่กับระบบของทางธนาคาร)

สมาชิกใหม่สามารถถอนได้ หลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้วนับจากช่วงเวลาที่ทำการฝากเข้ามา เนื่องจากทางบริษัทมีมาตรการในการป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ

สมาชิกต้องมียอดเล่น(ได้-เสีย) 10 เท่าของเงินที่ฝากมาสำหรับลูกค้าใหม่

เงื่อนไข

  • หมายเหตุสำหรับสมาชิกที่แจ้งถอน ธนาคารกสิกรไทย ในช่วงประมาณเวลา 22.00-23.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารปิดปรับปรุง จึงอาจทำให้สมาชิกได้รับเงินช้ากว่าปกติ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จะปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ทุกวันประมาณเวลา 23.00 - 23.30 น. จึงอาจทำให้สมาชิกได้รับเงินล่าช้าเช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับธนาคารออนไลน์นั้นๆ ทาง corner88 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย